Ježíšův křest

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. Když… Pokračovat ve čtení Ježíšův křest

Dali mu jméno Ježíš

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli,… Pokračovat ve čtení Dali mu jméno Ježíš

4. neděle adventní

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh) . Iz 7,14 Anděl Páně se zjevil Josefovi ve snu a řekl: … neboj se přijmout Marii svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí… Pokračovat ve čtení 4. neděle adventní

Modlitba k výročí konce války

Všemohoucí Bože, připomínáme si v těchto dnech ukončení světové války a všechny, kteří statečně bránili svou vlast během válečného konfliktu a při květnovém povstání. Myslíme v modlitbě na všechny, kdo se vzepřeli zlu a zaplatili za to svým životem. Prosíme, ať zůstávají ve tvé věčné paměti spolu s popravenými, umučenými a vězněnými v koncentračních táborech.… Pokračovat ve čtení Modlitba k výročí konce války

Modlitba za Ukrajinu

Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině, prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Smiluj se nad námi a dej světu mír! Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly – vládci spoléhající na vojenskou moc, násilí a válku, neprosadili své úmysly. Bože, ty maříš klamné plány lidí… Pokračovat ve čtení Modlitba za Ukrajinu

Uvedení Páně do chrámu

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon… Pokračovat ve čtení Uvedení Páně do chrámu

1. adventní neděle

Nastává období přípravy naoslavu prvního příchodu Syna Božího k lidem a očekávání druhéhoKristova příchodu na konci času. Začíná 28. 11. první adventní nedělí, kdy čteme v Evangeliu: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho,… Pokračovat ve čtení 1. adventní neděle

Zamyšlení 1. neděle Adventní

Nastává období přípravy na oslavu prvního příchodu Syna Božího k lidem a očekávání druhého Kristova příchodu na konci času. Začíná 28. 11. první adventní nedělí, kdy čteme v Evangeliu: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a… Pokračovat ve čtení Zamyšlení 1. neděle Adventní

Modlitba za dar svobody k 17.11

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ Ga 5,13   Bože, ty jsi Bohem pokoje a svobody. Tam, kde je tvůj Duch při díle, kde vane a působí, tam je svoboda. Ty jsi vysvobodil svůj izraelský lid z egyptského zajetí a otroctví a… Pokračovat ve čtení Modlitba za dar svobody k 17.11

Modlitba se vzpomenutím na 27 popravených na Staroměstském náměstí

Bože, všemohoucí Otče, jenž jsi vládce světa, spravedlivý soudce a dovršitel dějin, před tebou v modlitbě myslíme na popravené na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června roku 1621. Děkujeme ti za tyto svědky, kteří byli ochotni pro tvou slávu a pravdu snášet protivenství, soužení i smrt. Položili své životy pro náboženskou svobodu a dobro vlasti a… Pokračovat ve čtení Modlitba se vzpomenutím na 27 popravených na Staroměstském náměstí