1. adventní neděle

Nastává období přípravy na
oslavu prvního příchodu Syna Božího k lidem a očekávání druhého
Kristova příchodu na konci času.

Začíná 28. 11. první adventní nedělí, kdy čteme v Evangeliu:

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ L 21,25-28

Evangelium popisuje otřesy v celém vesmíru, které dolehnou na každého jednotlivého člověka na celém světě. Lidé si tak mohou uvědomit, že to, co následuje po oněch znameních se také dotkne úplně každého.

Schopnost rozpoznat znamení někdy zřetelná, někdy skrytá, je pro život zásadní. Kdo je vnímá, nepromarní tolik času usilováním a pachtěním po tom, co nemá skutečnou hodnotu. Ale ani obavami a strachem o budoucnost.

Tím nejdůležitějším znamením je Boží slovo. Bůh nás svým slovem napomíná i varuje, když hrozí nebezpečí. Ale také utěšuje, posiluje a působí radost, když se trápíme, bojíme, nebo jsme rozladění. Boží slovo nám ale především ukazuje cestu k naplněnému životu. Dokonce nás do něho přivádí.

Modleme se tedy, abychom na to byli náležitě připraveni. A přijali vtělené Slovo – Ježíše, který za námi přichází, aby daroval pokoj a spásu tomuto světu a v něm každému, kdo ho s důvěrou očekává.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *