Rokycan a Jiří z Poděbrad

V únoru a březnu si připomínáme výročí dvou svědků víry české reformace

22. 2. a 22. 3. uplyne 550 let od úmrtí Mistra Jana Rokycany, zvoleného husitského arcibiskupa a krále Jiřího z Kunštátu a na Poděbradech

Jan Rokycana a Jiří z Poděbrad hájili výchozí principy učení Mistra Jana Husa a Mistra Jakoubka ze Stříbra, jejichž symbolem se stal kalich. Přijímání laiků pod obojí způsobou – chleba i vína, představovalo zrovnoprávnění věřících v přístupu k Boží spáse. A patřilo k hlavním požadavkům husitů.

Husitský program shrnutý do tzv. 4 pražských článků (artikulů) vyjadřuje touhu po rovnoprávnosti, spravedlnosti a svobodě svědomí a náboženského vyznání. Jan Rokycana a Jiří z Poděbrad usilovali o zachování svobod garantovaných artikuly po celý svůj život.

Osvobození je ústředním tématem života křesťanů v každé době. I tehdy, když zůstává vnější svoboda relativně zachována. Týká se totiž svobody darované Kristem. Vysvobození z moci zla.

Zejména v postním období se nabízí příležitost, ujistit se, že jsme tuto vnitřní svobodu neztratili a neztrácíme. Připomeňme si Ježíšovo pokušení na poušti. Ani my nejsme ušetřeni zkoušek. Nikdo se jim nevyhne. Ale můžeme z nich vyjít posíleni a upevnění ve víře, abychom lépe překonávali těžkosti a nástrahy života.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *