Ježíšův křest

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. Když… Pokračovat ve čtení Ježíšův křest

Ekumenická bohoslužba

v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná ve středu 18. 1. v 18. 30. v modlitebně ČCE v Modřanech, Písková 6

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dali mu jméno Ježíš

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli,… Pokračovat ve čtení Dali mu jméno Ježíš

4. neděle adventní

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh) . Iz 7,14 Anděl Páně se zjevil Josefovi ve snu a řekl: … neboj se přijmout Marii svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí… Pokračovat ve čtení 4. neděle adventní

Bohoslužby

Od ledna do března se bohoslužby konají 2. a 4. neděli ve 14 hodin.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Modlitba k výročí konce války

Všemohoucí Bože, připomínáme si v těchto dnech ukončení světové války a všechny, kteří statečně bránili svou vlast během válečného konfliktu a při květnovém povstání. Myslíme v modlitbě na všechny, kdo se vzepřeli zlu a zaplatili za to svým životem. Prosíme, ať zůstávají ve tvé věčné paměti spolu s popravenými, umučenými a vězněnými v koncentračních táborech.… Pokračovat ve čtení Modlitba k výročí konce války

Modlitba za Ukrajinu

Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině, prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Smiluj se nad námi a dej světu mír! Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly – vládci spoléhající na vojenskou moc, násilí a válku, neprosadili své úmysly. Bože, ty maříš klamné plány lidí… Pokračovat ve čtení Modlitba za Ukrajinu

Uvedení Páně do chrámu

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon… Pokračovat ve čtení Uvedení Páně do chrámu

Bohoslužby k výročí zrodu církve

8. 1. v 15 hodin se uskuteční bohoslužba ke 102. výročí církve v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Kázáním poslouží biskup olomoucký Mgr. Tomáš Chytil. Mezi Církví československou husitskou a historickým husitstvím není přímá institucionální návaznost. Přívlastek – husitská – je pojmem, charakterizujícím kořeny její teologie. Počátky Církve československé husitské je třeba… Pokračovat ve čtení Bohoslužby k výročí zrodu církve

Publikováno
V rubrikách Aktuality