Úvodní stránka

Jako křesťané v Církvi československé husitské usilujeme o proměnu osobního, společenského i veřejného života Duchem Kristovým poznávaným v Bibli a starokřesťanské tradici. Navazujeme tak na husitské, českobratrské a další úsilí reformační. 

Vážené sestry, vážení bratři,

pro novou situaci, o které nevíme, jak bude dlouho trvat a v jaké podobě bude pokračovat, jsme vytvořili webové stránky aktualne.ccsh.cz (https://www.aktualne.ccsh.cz). Budou zde potřebné informace z naší církve i z ekumeny, odkazy na online bohoslužby, kázání, promluvy a slova povzbuzení.

Obsahu stránek se věnují bratr Tomáš Novák (vedoucí duchovní péče při naukovém odboru) a sestra Hana Tonzarová (přednostka odboru ekumeny a vnějších vztahů) a další spolupracovníci.

Ať vám jsou posilou a pomocí ve vaší konkrétní situaci.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice Ústřední rady CČSH

Nejnovější

Postní doba

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl …

Zjevení Páně (Epifanie)

Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocenná. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva! Amen, …

Kontakty

NO CČSH v Praze 4 – Modřany, Dolnocholupická 520/63, 143 00

E-mail: modrany@ccshpraha.cz

Telefon na duchovní: 774 811 817

E-mail duchovní: eva.buttova@ccshpraha.cz

Bohoslužby

neděle v 14 hodin

Návštěvní hodiny

Středa 10.00 – 12.00

Čtvrtek 10.00 – 12.00

Odkazy

Mimořádná situace: aktualne.ccsh.cz

Celocírkevní stránky: www.ccsh.cz

Pražská diecéze CČSH: https://www.ccshpraha.cz/